April 2017
April 3
 • Career Center Seminar
April 4
 • Career Center Seminar
April 5
 • Intro to Career Ready 101
 • Career Center Seminar
April 6
 • Navigating Career Choices
 • Résumé and Cover Letter
 • Career Center Seminar
April 7
 • Career Center Seminar
 • Job Day
April 10
 • Career Center Seminar
April 11
 • Career Center Seminar
April 12
 • Intro To LinkedIn
 • Career Center Seminar
April 13
 • The Interview
 • Career Center Seminar
April 17
 • office closed
 • Career Center Seminar
April 18
 • Career Center Seminar
April 19
 • Using Age to Your Advantage
 • Career Center Seminar
April 20
 • Career Center Seminar
April 21
 • Career Center Seminar
April 24
 • Career Center Seminar
April 25
 • Job Corps Orientation
 • Career Center Seminar
 • On Site Recruitment Rite Aid
 • Job Corp Orientation
April 26
 • Career Center Seminar
April 27
 • Résumé and Cover Letter
 • Career Center Seminar
© Plain Black 2006